Truckchauffeur

Werken in een dynamische topsector

De chauffeur goederenvervoer (ook wel vrachtwagenchauffeur of truckchauffeur genoemd) werkt bij een transportonderneming, een eigen vervoerder of een ander bedrijf met een transportafdeling. Zijn werkplek is de vrachtauto. Afhankelijk van de lading die hij vervoert, rijdt hij met een bepaalde vrachtwagen, bijvoorbeeld een bakwagen met of zonder aanhanger, trekker-oplegger combinatie, veewagen, koelwagen of tankwagen. Hij vervoert met zijn vrachtauto alle voorkomende lading tussen een of meerdere (mogelijk wisselende) laad- en losplaatsen binnen of buiten Nederland. Dit moet vaak binnen strakke planning gebeuren (bijvoorbeeld bij bederfelijke waar of bij spullen die nodig zijn voor een bepaald evenement). Soms zal de lading om voorzichtigheid vragen (breekbare spullen, levende dieren, goederen met een hoge waarde). In alle gevallen is veilig rijden een belangrijk aandachtspunt van de chauffeur goederenvervoer.

Werkzaamheden

De chauffeur goederenvervoer maakt op basis van de ontvangen laad- en losgegevens een routeplanning waarbij hij rekening houdt met de rij- en rusttijden. De lading moet hij zo efficiënt mogelijk laden (en zekeren), vervoeren en lossen. Hij regelt daarnaast zelf klein onderhoud aan de vrachtauto, maakt deze schoon en houdt de vervoersadministratie bij. De chauffeur goederenvervoer heeft veel verantwoordelijkheden. De chauffeur is verantwoordelijk voor de vrachtauto en bijbehorende hulpmiddelen, de lading, de veiligheid van de medeweggebruikers en zichzelf, het milieu (zuinig rijden) en het volgens afspraak en op tijd bij de klant afleveren van de lading. Op de eindbestemming ziet hij toe op het lossen van de lading. Tot slot weet hij adequaat te reageren wanneer zich een ongeval voordoet.

Werkomstandigheden

De chauffeur goederenvervoer werkt voornamelijk zelfstandig en alleen. Hij werkt vaak buiten kantooruren en meestal in een onregelmatig werkpatroon. Hij heeft fysiek zwaar werk, hij zit gedurende langere tijd achter het stuur en moet daarbij geconcentreerd blijven. De chauffeur goederenvervoer kan soms dagen achterelkaar onderweg zijn waarbij zijn enige contacten andere chauffeurs zijn die op dezelfde plek (speciaal voor chauffeurs) stoppen voor een pauze of om te overnachten. Slapen doet een chauffeur goederenvervoer in zijn cabine. Ook voor binnenlandse ritten geldt dat een chauffeur goederenvervoer te maken kan krijgen met andere dan reguliere werktijden.

Visitekaartje van het bedrijf

De chauffeur goederenvervoer vertegenwoordigt zijn werkgever bij de klanten en op de weg. Hij is een professioneel chauffeur die verschillende rijtechnieken goed beheerst. Daarnaast weet hij het maximale uit zijn wagen te halen en weet hij zijn brandstof optimaal te benutten. De chauffeur goederenvervoer is op de hoogte van internationale verkeerswet- en regelgeving, in het bijzonder die van goederenvervoer. Verder kent hij de straatcode. Door zijn gedrag en zijn uiterlijk is hij het visitekaartje van het bedrijf.

Werken in het wegtransport

Onder wegtransport valt iedere vorm van goederentransport over de weg. Van het aanleveren van producten bij plaatselijke supermarkten tot het rijden van internationale ritten naar bijvoorbeeld Oost-Europa. Nederland is een transportland bij uitstek. In de Rotterdamse haven komen dagelijks enorme hoeveelheden goederen aan die per vrachtauto verder vervoerd moeten worden.

De Nederlandse transportbedrijven vervoeren per inwoner van Nederland jaarlijks 25 ton goederen over de weg. Daarnaast zijn er chauffeurs goederenvervoer nodig in onder meer de verhuisbranche, de agrarische sector en zelfs bij het Ministerie van Defensie. De vrachtwagenchauffeur begint vaak binnen Nederland in het distributievervoer. Hij kan vervolgens doorstromen naar andere functies zoals beschreven staan bij deelmarkten.

Wat wordt er van de chauffeur goederenvervoer verwacht?

Van jou als (beginnend) chauffeur goederenvervoer wordt verwacht dat je:

• op een professionele wijze aan het verkeer deelneemt;
• met de vrachtauto onder moeilijke omstandigheden rijdt (manoeuvreren);
• snel en veilig laadt en lost;
• de lading veilig en op tijd vervoert;
• zijn voertuig geschikt houdt voor het vervoer van lading en indien nodig reparaties uitvoert;
• de administratieve afhandeling van een rit regelt zonder vertraging voor het vervoersproces;
• klanten en andere belanghebbenden op vriendelijke wijze te woord staat;
• zich houdt aan voorschriften voor Arbo, veiligheid en milieu;
• dusdanig optreedt bij een ongeval of een aanrijding dat de schade wordt beperkt.

Wat kun jij als beloning verwachten?

Natuurlijk wil je weten wat je kunt verdienen als chauffeur. Dit is vastgelegd in de cao (collectieve arbeidsovereenkomst) beroepsgoederenvervoer artikel 25: Functieloonschalen. Het gemiddelde salaris voor een vrachtwagenchauffeur (m/v) in Nederland is ongeveer € 16,41 per uur (D6). Je loon is dus afhankelijk van welke loonschaal/trede (A-B-C-D-E) je wordt ingedeeld. Uiteraard kun je over de loonschaal/trede altijd nog onderhandelen met je werkgever. Benieuwd naar het loon, kijk dan bij kennis- en informatiebank voor de cao beroepsgoederenvervoer. Klik hier voor actuele salarissen vrachtwagenchauffeur. 

Ben je benieuwd geworden? Bekijk dan even de filmpjes 

Onderstaande promotiefilmpjes geven je nog een duidelijker beeld van wat het beroep chauffeur wegvervoer inhoud.