Touringcar

Voor jou is het elke dag vakantie

De touringcarchauffeur vervoert passagiers uit verschillende doelgroepen zoals mensen met een lichamelijke en / of verstandelijke beperking, ouderen, zittende zieken, leerlingen, directie etc. De touringcarchauffeur werkt zowel nationaal als internationaal. De chauffeur heeft te maken met onregelmatige diensten. In de touringcarbranche worden verschillende vormen van vervoer  onderscheiden: schoolvervoer, groepsvervoer voor bedrijven, versterkingsritten voor het openbaar vervoer, dagtochten voor derden, dagtochten georganiseerd door het touringcarbedrijf, meerdaagse ritten in Nederland al dan niet voor derden, meerdaagse ritten georganiseerd door het touringcarbedrijf, meerdaagse ritten al dan niet in Nederland voor touroperators, internationale lijndiensten en pendels. 

De grote diversiteit in de vormen van vervoer vergt een grote mate van verantwoordelijkheid, communicatieve vaardigheden en een klantgerichte opstelling. De touringcarchauffeur is verantwoordelijk voor een goede en correcte houding naar zijn klanten en medeweggebruikers. Zijn communicatieve en sociale vaardigheden staan op een hoog peil. Daarnaast moet hij een moderne vreemde taal dusdanig spreken dat hij zelfstandig kan functioneren in het buitenland.  

Werkzaamheden

Als touringcarchauffeur vervoer je personen in een touringcar, eventueel voorzien van een aanhangwagen of ski-bak. Je bestuurt de bus bijvoorbeeld tijdens dagtochten, meerdaagse reizen in binnen- en soms ook buitenland en pendels. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van je eigen werk: je zorgt ten allen tijde voor het zo zorgvuldig, comfortabel en veilig mogelijk uitvoeren van een rit. Je bent voor de klant het eerste aanspreekpunt.  Je informeert en adviseert waar nodig passagiers en beantwoordt vragen van passagiers. Je neemt klachten en opmerkingen serieus en geeft zo nodig extra uitleg. Je houdt de benodigde (financiële) administratie en kashandelingen bij. 

Als touringcarchauffeur draag je zorg voor reisdocumenten van de passagiers, controleert douanedocumenten en staat belanghebbenden en inspecteurs te woord over alle documenten. Je verleent passagiers service bij het in- en uitstappen, helpt en ondersteunt hen waar nodig en bergt bagage en hulpmiddelen van de passagiers op. Je begeleidt de passagiers naar hun plaats in het voertuig en helpt hen eventueel met het omdoen van de gordel. Je ziet tijdens de rit toe op de veiligheid van de passagiers. Als de situatie dat vereist, zal je als touringcarchauffeur in overleg met de planning of opdrachtgever snel en doelmatig wijzigingen aanbrengen in de route. Je zorgt voor een oplossing bij problemen met of tussen passagiers en schakelt zo nodig de planning en waar nodig de politie in. Je voorkomt (escalatie van) incidenten.

Werkomstandigheden

Je hebt als touringcarchauffeur te maken met onregelmatige diensten. De bus kan vertraging oplopen of er moet een afwijkende route worden gekozen. Als touringcarchauffeur moet je op dat moment in overleg met de planning of opdrachtgever besluiten hoe je het beste het reisprogramma op een veilige en comfortabele wijze kunt voortzetten. Als touringcarchauffeur ga je om met veel verschillende mensen met verschillende reismotieven. Je dient je aandacht over alle passagiers te verdelen. Daarnaast dien je het rijden te combineren met  microfoongebruik en bediening van andere boordapparatuur. Indien je verwacht dat de rit niet veilig kan worden uitgevoerd, neem je gepaste maatregelen. 

Je informeert zo nodig begeleiders en/of familie van de passagiers over eventuele bijzonderheden die zich tijdens de rit hebben voorgedaan. Je gaat respectvol om met passagiers, schat hun behoefte aan service goed in en helpt ze waar nodig bij het in- en uitstappen en omdoen van de gordels en bergt eventuele bagage en hulpmiddelen van de passagier zorgvuldig en veilig op. Daarbij zorg je ervoor dat passagiers op de juiste plaats en wijze in het voertuig plaatsnemen, opdat ze veilig en comfortabel vervoerd kunnen worden. Gedurende de rit houdt je het overzicht op de passagiers, kijkt en luistert goed, blijft rustig en vriendelijk zonder de verkeersveiligheid in gevaar te brengen opdat de veiligheid van de passagiers is geborgd.

Wat wordt er van de touringcarchauffeur verwacht?

Van jou als (beginnend) touringcarchauffeur wordt verwacht dat je:

• Professioneel deelneemt aan het verkeer;
• Passagiers op een veilige, comfortabele manier vervoert;
• Klantgericht en flexibel bent;
• Het voertuig netjes en geschikt voor vervoer houdt;
• Rustig blijft bij een ongeval of een probleem en handelend optreedt;
• Goed kunt plannen en organiseren;
• Onafhankelijk bent;
• Passagiers van de juiste informatie voorziet en een goed advies geeft;
• Je houdt aan de voorschriften Arbo, veiligheid en milieu.

Wat kun jij als beloning verwachten?

Natuurlijk wil je weten wat je kunt verdienen als touringcar chauffeur. Dit is vastgelegd in de cao (kijk bij kennis- en informatiebank voor de cao). Het gemiddelde salaris voor een touringcar chauffeur (m/v) in Nederland is ongeveer € 13,18 per uur. Deze salaris-indicatie is verzameld van medewerkers, gebruikers en vacatures op Indeed gedurende de laatste 36 maanden. Minimumloon kan per rechtsgebied verschillen en je zult de werkgever moeten raadplegen voor de werkelijke salarisgegevens. Uiteraard kun je over je loon altijd nog onderhandelen met je nieuwe werkgever. Klik hier voor actuele salarissen buschauffeur.