Openbaar vervoer

Altijd vooraan zitten en eigen baas zijn!

De chauffeurs in het openbaar vervoer verzorgen iedere dag de reisbewegingen via een dienstregeling van honderdduizenden mensen die gebruik maken van de bus in Nederland. Het openbaar vervoer is voor iedereen toegankelijk. De diensten worden dus aan iedereen geleverd die vervoerd wil worden De chauffeur openbaar vervoer heeft een afwisselende baan waarbij de chauffeur iedere dag nieuwe mensen ontmoet en een hoop vrijheid krijgt. Een baan waarbij de chauffeur zelf de verantwoordelijkheid heeft en niemand die over zijn schouder meekijkt. Om al die bussen te besturen worden er volop verantwoordelijke chauffeurs gezocht (vanaf 18 jaar) die goed met mensen kunnen omgaan. Dát is buschauffeur zijn. Een zelfstandige, afwisselende baan, waarbij je midden in de maatschappij werkzaam bent en altijd vooraan zit.

Werkzaamheden

In de rol van buschauffeur bestuur je zelfstandig een motorvoertuig dat plaats biedt aan meerdere passagiers. Deze bussen dienen als openbaar vervoer, bijvoorbeeld stads- of streekbussen. Als chauffeur vervoer je je passagiers veilig, vlot en comfortabel volgens de dienstregeling. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van je eigen werk: je zorgt ervoor dat de passagiers op efficiënte, veilige en comfortabele wijze worden vervoerd en dat de klant tevreden is. Je bent verantwoordelijk voor een goede en correcte houding naar je klanten en medeweggebruikers. Het niveau van jouw communicatieve en sociale vaardigheden is hoog. Je voertuig kan vertraging oplopen als gevolg van verkeersdrukte of omleidingen. Als je daardoor de dienstregeling niet kunt uitvoeren overleg je met de centrale verkeersleiding. 

Je bent voor de klant het eerste aanspreekpunt. Je bent daarnaast verantwoordelijk ten opzichte van het voertuig, jezelf, je passagiers en medeweggebruikers. Als chauffeur moet je tevens kunnen handelen bij incidenten die de veiligheid in het gedrang brengen. Je kunt in voorkomende gevallen besluiten passagiers die zich niet aan de vervoervoorwaarden houden toegang te weigeren. Je wordt hierbij geacht eventuele risico’s voor jezelf en de overige klanten af te wegen. Bij calamiteiten neem je contact op met de centrale verkeersleiding. 

Werkomstandigheden

Als chauffeur openbaar vervoer werk je zelfstandig binnen een (gesloten) opdracht. Je hebt duidelijk gedefinieerde taken en standaard werkwijzen. Bij lijndiensten moet je bijvoorbeeld vervoersbewijzen controleren of verkopen en orde handhaven in de bus. Je kan te maken krijgen met agressieve passagiers, die je tactvol moet kunnen benaderen. Een ander belangrijk element van het beroep is dat je omgaat met veel verschillende mensen met verschillende reismotieven. Je contact met de klanten is over het algemeen kort. In deze korte tijd wordt van jou verwacht dat je je klanten goed en correct helpt. 

Calamiteiten in de bus kunnen het werk voor je zwaar maken en niet geheel zonder risico's. Je moet dus stevig in je schoenen staan, goed met mensen om kunnen gaan en snel beslissingen kunnen nemen. In de stad of gemeente rijdt je vaste diensten, wat meestal betekent dat je de hele dag dezelfde lijn rijdt. Het is echter ook mogelijk als invaller in een flexpool te werken en wisselende diensten te draaien, afhankelijk van verlof of ziekte van collega's. Het grote aantal rotondes, verkeerstafels en verkeersdrempels kunnen op den duur belastend zijn voor je lichaam.

Wat wordt er van de chauffeur openbaar vervoer verwacht?

Van jou als (beginnend) chauffeur openbaar vervoer wordt verwacht dat je:

• Professioneel deelneemt aan het verkeer;
• Passagiers op een veilige, comfortabele manier vervoert;
• Rijdt volgens een dienstregeling;
• Het voertuig netjes en geschikt voor vervoer houdt;
• Rustig blijft bij een ongeval of een probleem en handelend optreedt;
• De voorraad vervoerbewijzen, wisselgeld en brochures bijhoudt;
• Afrekent en vervoerbewijzen controleert;
• Passagiers van de juiste informatie voorziet en een goed advies geeft;
• Je houdt aan de voorschriften Arbo, veiligheid en milieu.

Wat kun jij als beloning verwachten?

Natuurlijk wil je weten wat je kunt verdienen als chauffeur openbaar vervoer. Dit is vastgelegd in de cao (kijk bij kennis- en informatiebank voor de cao openbaar vervoer). Het gemiddelde salaris voor een chauffeur openbaar vervoer (m/v) in Nederland is ongeveer € 13,18 per uur. Deze salaris-indicatie is verzameld van medewerkers, gebruikers en vacatures op Indeed gedurende de laatste 36 maanden. Minimumloon kan per rechtsgebied verschillen en je zult de werkgever moeten raadplegen voor de werkelijke salarisgegevens. Uiteraard kun je over je loon altijd nog onderhandelen met je nieuwe werkgever. Klik hier voor actuele salarissen buschauffeur.