Certificaat halen

Vorkheftruck of reachtruck certificaat

Als je een vorkheftruck of een reachtruck wilt besturen, moet je volgens de Arbowet art.8 doeltreffend geïnstrueerd zijn. Met een certificaat vorkheftruck of reachtruck laat je zien dat je deze instructie met theorie en praktijk hebt gevolgd. Personen jonger dan 18 jaar mogen een vorkheftruck of een reachtruck alleen besturen onder deskundig toezicht. De toezichthouder moet dan aanwezig zijn op de werkplek, of moet direct oproepbaar zijn. Het vorkheftruck- of reachtruckcertificaat is doorgaans binnen één tot vier dagen te behalen. Door het volgen van de opleiding krijg de vorkheftruck- of reachtruckchauffeur een certificaat of pas waarmee hij kan aantonen dat hij doeltreffend opgeleid is om een hef- of reachtruck te besturen. De pas is vijf jaar geldig, waarna een nieuwe cursus gevolgd moet worden om deze te kunnen verlengen. 

Het veilig kunnen werken met een heftruck is erg belangrijk zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren of mensen gewond raken. De meeste schade ontstaat door onoplettendheid of het te wild rijden met de heftruck. Bij een ernstig ongeval waar medewerkers bij betrokken zijn komt de inspectie SZW altijd een ongevalsonderzoek doen. Hierbij moet de hef- of reachtruckchauffeur kunnen aantonen dat hij een gedegen opleiding gehad heeft. Dit kan hij aantonen met het certificaat hef- of reachtruckchauffeur. De opleidingen voor de hef- of reachtruck zijn bijna hetzelfde, maar het zijn wel verschillende certificaten. Daarnaast verzorgen veel bedrijven interne cursussen omdat de processen bedrijfsspecifiek zijn. 

Inhoud opleiding hef- of reachtruckcertificaat